Miowan 5

170,000 160,000

Montelukast được sử dụng kết hợp với các thuốc chứa corticosteroid và các chất chủ vận β trong dự phòng và điều trị hen suyễn ở bệnh nhân hen suyễn vừa và nhẹ.

  • FREE SHIPPING 150 MILS
  • ONLINE SUPPORT CUSTOMER
  • You Can easily remove theme option